Kalendář akcí

65. výročí Radovanu a 15. výročí Pozdního sběru

Přidat událost do kalendáře

Sobota, 27.10.2018 / 16:00 / Sokolovna Napajedla

 http://napajedla.cz/galerie/383/IMG_0035.jpg  http://napajedla.cz/galerie/383/IMG_0026.jpg  http://napajedla.cz/galerie/383/IMG_0034.jpg
http://napajedla.cz/galerie/383/prou%C5%BEek.jpg
Lidové písně provázely člověka po celý život. Ať to byly doby dobré či zlé, vždy tu byla písnička, která pomáhala překonat všechna úskalí obyčejných dní. Napajedla jsou součástí národopisné oblasti Slovácko, a proto v polovině minulého století se připojila k velkým snahám mnoha obcí založit  národopisný soubor, a tak uvést do života už zapomenuté písně a tance.  Přijďte oslavit výročí napajedelských folklorních souborů Radovan a pozdní sběr, které bude doprovázet téma trhů a jarmarků.

65. VÝROČÍ RADOVANU A 15. VÝROČÍ POZDNÍHO SBĚRU

Program:
16.00 - 18.00
Slavnostní vystoupení s názvem " V Napajedlích jarmark byl... . "


18.00 - 20.00
Promítání videozáznamů a fotografií z archivu souborů, videozáznam z besedy o historii Radovanu / Kino Napajedla


20.00 - 01:00
Beseda u cimbálu s CM Rováš 


/ V průběhu oslav můžete zhlédnout výstavu mapující historii Radovanu a Pozdního sběru / přísálí Sokolovny, vestibul Kina Napajedla

/ Vstupné: 150 Kč kompletní program; 100 Kč Beseda u cimbálu; děti do 6 let zdarma. Předprodej vstupenek v Informačním centru Napajedla.

/ Více aktualit na facebookové stránce události ZDE.
_
www.folklor.napajedla.cz
www.facebook.com/radovan.napajedla

http://napajedla.cz/galerie/383/prou%C5%BEek.jpg
http://napajedla.cz/galerie/383/radovan.jpg

Radovan


Začalo to všechno ve Fatře, kde pracovalo mnoho děvčat z různých  částí Slovácka, které byly zvyklé si při práci zpívat. Podle návrhu JUDr..Ladislava Rutteho  byly vybrány kroje této oblasti, které se nosily na přelomu 19. a 20. století.  Začala se tvořit muzika. Byl přizván Josef  Vrzala, který hrál v Hradišťanu, pak František Fic z Buchlovic. A pak přišla velká dřina jak muzikantů tak tanečníků. S kroji to bylo podobné jako s hudebními nástroji, vypůjčily se v okolních obcích a pak přišlo první vystoupení - bylo to 20.června 1953.  Výrobní družstvo Slovač ušilo  nové kroje, pořídily se nové boty, a tak v roce 1954 “Slovácký soubor písní a tanců ZK Fatra Napajedla” mohl pokračovat v započaté  činnosti.  Úroveň souboru pomalu rostla, a byly potřeba kroje všední-pracovní. Krojové vybavení doplnily kroje horňácké a kopaničářské.  Nastalo období mnoha vystoupení, soutěží a přehlídek. Napajedelský soubor vždy se ctí obstál.  V našich programech se však objevovaly písně a tance ze všech oblastí-z Podluží, Horňácka, Kyjovska i z Moravských Kopanic.  Obrat nastal s příchodem Mojmíra Vlkojana a  Marie Májíčkové ,kteří zapsali ve Včelarech a Bílovicích sedlcké, které se tam odedávna tancovaly, pak přibyly  častkovské. V Topolné se tancovaly husarky a sotyšky. Repertoár tanečníkú vycházel z těchto sběrů a ze sbírek  písní Fr.Bartoše..  Po odchodu M.Vlkojana a M Májíčkové se ujal nácviku Jožka Krepl, který  svou usilovnou a důslednou prací přivedl soubor k zaslouženým úspěchům Jožku Krepla vystřídal Jiří Šišpera, jejich choreografie žijí v souboru dodnes.  Pokud jde o muziku,tak se vyměnilo mnoho primášů ,ale nesmíme zapomínat na pana Josefa Obdržálka  st. Nezastupitelné místo zde má pan Cyril Bureš, který je dlouhodobým primášem, korepetiitorem , upravovatelem písní a vedoucím pěveckých sborů.  Napajedelsko jako národopisná oblast nebyla vůbec prozkoumaná. Proto bylo nutné navštívit pamětníky v okolních obcích. Na popud paní  Zdeňky Jelínkové,Věry Holubové a Cyrila Bureše bylo sesbíráno mnoho zajímavého folklorního materiálu, který je využíván v programech dosud.  30.ledna 1971 byl soubor přejmenován na Radovan, podle vinohradú nad Napajedly.  V roce 1972 založila V.Holubová dětský soubor Radovánek, který vychovává malé folkloristy dodnes.  Soubor Radovan vystupoval nejen u nás a na Slovensku, ale navštívil mnoho evropských zemí.

Nejdále zazněly naše písně v Turecku.  V současné době většinu choreografií připravuje Jitka Šohajková ve spolupráci s Věrou Holubovou.  K činnosti souboru patří organizování besed u cimbáli, vánočních pořadů, dříve to byly i krojové plesy.  Od roku 2000 se pravidelně v srpnu,setkávají v Napajedlích soubory z Valašska, Slovácka a Hané na”Moravských chodníčcích”. Uskutečňují se tak přátelská setkání mezi tanečníky a muzikanty.

Jednodenni festival jsme v roce 2012 rozšířili o zpívání “v kapli”, kde každoročně vybíráme písně s různými tématy. Současný soubor tvoří Radovan, Radovánek, Předskok a také Pozdní sběr.http://napajedla.cz/galerie/383/prou%C5%BEek.jpg             http://napajedla.cz/galerie/383/pozdn%C3%AD%20sb%C4%9Br.jpg

Pozdní sběr

Soubor Pozdní sběr vznikl v roce 2003 u příležitosti 50. výročí Radovanu. Sešli se bývalí tanečníci a znovu nacvičili a předvedli pásma, se kterými účinkovali v době svého mládí.

I když se původně Pozdní sběr nescházel k pravidelným zkouškám a vystupoval jen příležitostně, postupem času se stal vedle Radovanu nedílnou součástí napajedelského folklóru a aktivním souborem se vším, co k tomu patří. Oba soubory mají své zázemí ke zkouškám i krojovnu v napajedelské klášterní kapli.

Pozdní sběr navazuje na původní repertoár Radovanu, vrací se k původním choreografiím, ale vytváří i pásma nová. Vedle tance využívá i hlasového nadání všech členů a nacvičuje také pásma pěvecká, se kterými pravidelně vystupuje. Velkou pomocí při zkouškách nových písní a tanců je pan učitel Cyril Bureš, který je nevyčerpatelnou studnicí rad a zkušeností. Muži rádi a krásně interpretují slovácký verbuňk - národní kulturní dědictví. Společně tráví soubor i volný čas na folklorních slavnostech ve Strážnici, Velké nad Veličkou, v Petrově, na napajedelských Chodníčcích, hradišťských Slavnostech vína anebo navštěvují vystoupení jiných souborů.

Vedoucím Pozdního sběru je Roman Oharek. Současný věkový průměr tanečníků je 55 let, ale ani vyšší věk neubírá na kvalitě jejich tanečního projevu.

Láska k lidové písni a tanci se stala nedílnou součástí života všech členů souboru. Tvoří se zde přátelské vztahy na celý život, od působení v Radovanu zde spolu stále tančí několik manželských párů.


http://www.napajedla.cz/galerie/14/logo%20napajedla.jpg      http://napajedla.cz/galerie/14/KKN_logo.jpg        http://napajedla.cz/galerie/383/Radovan%20-%20logo.jpg     http://napajedla.cz/galerie/383/Pozdn%C3%AD%20sb%C4%9Br%20-%20logo.jpg      http://napajedla.cz/galerie/14/csr_100_logo_bila_low.jpg

_
Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate