Kalendář akcí

Varhanní koncert

Přidat událost do kalendáře

Neděle, 19.05.2019 / 17:00 / Chrám sv. Bartoloměje

http://napajedla.cz/galerie/19/dny%20evropskeho%20dedictvi.jpg

Barokní varhany v kostele sv. Bartoloměje, které navrhl, zkonstruoval a postavil mistr varhanář Václav Smolka, se v roce 2019 opět rozezní v rámci Varhanního festivalu, který pořádá Římskokatolická farnost a pod záštitou Města Napajedla.

Varhanní koncert
Pocta Petru Verbíkovi

Kostelem zazní kvalitní hudba, na které budou účinkovat studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Varhany – Z. Šenovská, E. Adámková, K. Novotná, P. Březík, P. Kučera a trombón – M. Gregor.

Koncert není církevním obřadem, proto se může zúčastnit skutečně každý bez ohledu na své náboženské nebo nenáboženské přesvědčení - všichni jsou srdečně zváni!

- vstupné dobrovolné -

http://napajedla.cz/galerie/19/Varhany.jpg

Dramaturgie Varhanního festivalu je každoročně koncipována tak, aby na jednom koncertu zazněly varhany sólově, v plné barevné kráse, a ve zbývajících dvou také jako nástroj k doprovodu sólistů a jako partner nástrojových nebo vokálních souborů a seskupení.

Koncertní užití varhan v Napajedlích se neodehrává jen v rámci festivalu. Klub přátel hudby již několik let spolupracuje s varhanním oddělením Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, které vede prof. Ester Moravetzová. Výsledkem spolupráce bylo v uplynulých letech několik koncertů.

Stavba technicky precizních a umělecky hodnotných varhan byla do značné míry historickou událostí. Každý takový chrámový nástroj se stává jakýmsi památným dílem. Bohužel, historie varhan v napajedelském kostele je poněkud chudá. Nikdy dříve zde nebyl nástroj, který by splňoval výše uvedené parametry. Ačkoliv varhanní hudba v Napajedlích téměř nikdy nepřesáhla rámec čistě liturgického užití, různé jiné hudební a kulturní aktivity obyvatel zde měly širokou tradici. To byl jeden z důvodů, proč začít tradici novou a to v podobě Varhanního festivalu. Jedna skutečnost ale ční nad jiné: Napajedla jsou rodným městem jednoho z úhelných kamenů české hudby a jednoho z největších světových klavíristů 20. století - Rudolfa Firkušného. Odkaz tohoto velikána je pro nás v Napajedlích velkou výzvou.

Varhany v chrámu sv. Bartoloměje tedy splňují úkol duchovního a kulturního obohacení nejen Napajedel, ale i celého regionu.

   


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate